odbitak


Porezne olakšice – osobni odbitak kod obračuna plaće

Uključivanjem uzdržavanih članova obitelji (djeca, roditelji, bake i djedovi) na poreznoj kartici ili u poreznoj prijavi možemo utjecati na visinu neoporezivog dijela plaće te samim time i na iznos uplaćenog poreza i prireza odnosno iznos neto plaće. Porezne olakšice na članove obitelji idu samo u direktnoj liniji tj djed može […]