Porezne olakšice – osobni odbitak kod obračuna plaće


Uključivanjem osobni-odbitakuzdržavanih članova obitelji (djeca, roditelji, bake i djedovi) na poreznoj kartici ili u poreznoj prijavi možemo utjecati na visinu neoporezivog dijela plaće te samim time i na iznos uplaćenog poreza i prireza odnosno iznos neto plaće. Porezne olakšice na članove obitelji idu samo u direktnoj liniji tj djed može prijaviti unuka kao poreznu olakšicu te unuk može prijaviti djeda no nije moguće prijaviti kao uzdržavanu osobu brata ili sestru.

U tablici niže pogledajte kretanje osobnog odbitka kroz godine sve do najnovijih izmjena koje su stupile na snagu 01.01.2015.

Osnovni osobni odbitak prema izmjenama od 01.01.2015. – 2600 knOsobni odbitak 01.01.2005. – 01.07.2008. 01.07.2008. –  01.03.2012. 01.03.2012.- 31.12.2014. važeće od 01.01.2015.
faktor iznos faktor iznos faktor iznos iznos
osnovni osobni odbitak 1,00 1.600 1,00 1.800 1,00 2.200 2.600
uzdržavani član uže obitelji 0,50 800 0,50 900 0,50 1.100 1.300
prvo dijete 0,50 800 0,50 900 0,50 1.100 1.300
drugo dijete 0,70 1.120 0,70 1.260 0,70 1.540 1.820
treće dijete 1,00 1.600 1,00 1.800 1,00 2.200 2.600
četvrto dijete 1,40 2.240 1,40 2.520 1,40 3.080 3.640
peto dijete 1,90 3.040 1,90 3.420 1,90 4.180 4.940
invalidnost 0,30 480 0,30 540 0,30 660 780
invalidnost100% 1,00 1.600 1,00 1.800 1,00 2.200 2.600
Područje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak)  I. skupina  3840 I. skupina 3.840 I. skupina 3.840 3.500
Područje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak)  II. skupina  3200 II. skupina 3.200 II. skupina 3.200 3.000
Područje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak)  III. skupina  2400 III. skupina 2.400 III. skupina 2.400
Brdsko-planinska područja (osnovni osobni odbitak)  2400 2.400 2.400
Umirovljenici  3000 3.200 3.400 3.800

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *